חברה כללית להשגחה בע"מ

השגחה על פריקת והעמסת מטענים באוניות

נוכחות אנשי החברה ברציף הפריקה או הטעינה לכל אורך הפעילות לשם מניעת נזקים, רישום עובדות, ביקורת איכות ויזואלית וכדומה.

קביעת משקל מטענים בפריקה ובטעינה

נוכחות אנשי החברה בנמל ובדיקת ורישום משקל המטענים המוטענים או נפרקים, בדיקת רישום המשאיות הנכנסות והיוצאות ורישום דו"ח עובדות.

בדיקות איכות למטענים ולסחורות לפני משלוח או עם הגעה

בדיקות ויזואליות של מטענים או סחורות טרם העמסתם במכולות, בתפזורת או באריזות כלשהן, או עם הגעתם לארץ לנמל או למחסן או למקבל הסופי, לשם קביעת התאמה למפרט או חוזה בין קונה למוכר, קביעת נזקים, תיעוד, רישום, צילום והוצאת תעודות ודוחו"ת בהתאם.

דגימות מטענים בצובר, נוזלים, שקים ואריזות

בנוסף או בניפרד מפעולות ההשגחה, נציגנו דוגמים כל מטען וסחורה בכל שלב של שלבי המעבר של הסחורות, לפי תקנים בינלאומיים מוכרים. הדוגמאות מועברות ללקוח או למעבדות בדיקה ניטרליות בארץ או בחו"ל.

בדיקת שוקע לאוניות

בדיקת שוקע (Draft survey) לאוניות לשם קביעת כמות המטען באוניה. הבדיקה מתבצעת בכל סוגי האוניות, צובר או נוזל.

קביעת כמויות סחורות בנשפך באוניות

נציגינו בודקים את כמויות המטען באוניות נוזלים: דלקים, שמנים וכדומה באמצעות מדידת נפח הנוזלים במיכלים בהתאם למשקל הסגולי של כל מטען ומטען לשם קביעה סופית של כמות המטען באוניה בין אם בהטענה או בפריקה של הנוזלים.

בדיקות לקביעת ואישור נזקים

נציגינו בודקים ויזואלית או באמצעות מכשירים שונים, מטענים מכל הסוגים לשם קביעת והימצאות נזקים למטענים וסחורות בכל שלב של הימצאות המטענים, בנמל, במחסנים, במפעלים ובכל סוגי המטען: נוזלים, צובר, מכולות, אריזות שונות.

בדיקת נזק למכולות

נציגינו בודקים ומאשרים נזקים למכולות בכל שלב של הימצאות המכולות לקביעת נזקים למבנה המכולה, חורים, כיפופים ומעיכות.

בדיקת ופיקוח על המכלה או ריקון מכולה

נציגינו נוכחים בשעת המכלת המכולה או ריקונה לקביעת כמות או איכות או טיב המכלה, למניעת או לאיתור ותיעוד נזקים לסחורות במכולה.

בדיקות Off hire On hire / לאוניות

נציגינו, אנשי המקצוע בתחום הימי, מבצעים בדיקה לאוניות לשם Off hire – On hire.

בדיקות איכות לכל מוצר

בדיקות ויזואליות או באמצעות מיכשור, לאיכות ולנתונים של מוצרים בכל צורה ואריזה ובכל שלב שהוא וכן העברה למעבדות של SGS או אחרות ברחבי העולם ומתן תעודות עם ממצאי הבדיקות.

עמילות מכס ביצוא וביבוא

בחברה, מחלקה הנותנת שרותי עמילות מכס ביבוא וביצוא למגוון מוצרים ובעיקר למוצרים בעלי נפח גדולים, צוברים, נוזלים ומכולות.

בדיקות קבלה של סחורות ומטענים

בהתאם להסכם בין צדדים שונים לעסקה, נציגינו בודקים את התאמת המוצר או המטען למוסכם בין הצדדים לשם עמידה בתנאיו.

שירותי פיקוח והשגחה כלליים

כל עסקה או פעולה הדורשת צד שלישי אמין וניטרלי לקביעת מצב סחורות או מטענים או מוצרים מוגמרים, נציגינו בודקים, מאשרים ומתעדים ומאפשרים בכך לצדדים להגיע לידי הסכמה על מצב המוצרים.

פיקוח פריקת והטענת נוזלים

פריקת והטענת נוזלים דורשת התמחות מיוחדת ואינה דומה לפריקת/טעינת מטען כללי. נציגינו בעלי ידע והתמחות מיוחדים, מפקחים על טעינה או פריקת נוזלים למניעת נזקים וקביעת כמויות באמצעות מדידות מיכלי האוניות, מיכלי החוץ וכל מתקני הפריקה וההעמסה.

בדיקות חובה למטעני יצוא למדינות בהסדר

חברתינו המשמשת נציגת SGS העולמית, מבצעת את בדיקות החובה החלות על יצואנים למדינות מסוימות המחייבות בדיקות אלו.

בדיקות טכניות למוצרים והתאמה להסכמים

בחברה, אנשי מקצוע לבדיקות טכניות של מוצרים וחומרים שונים לקביעת עמידה בהסכמים או באיכויות של המוצרים, קביעת נזקים ואי התאמה לאיכות או כמות של המוצרים.

ספירת מלאי במפעלים, ארגונים ומחסנים

החברה מבצעת על ידי צוותים מיומנים, ספירות מלאי פיזיות במחסנים ובמפעלים לשם קביעת מלאי בזמן נתון, ספירות המתבקשות על ידי המפעלים עצמם, רואי חשבון, בנקים או כל גוף מעונין אחר.

בדיקות מפעלים וארגונים לתקנים סוציאליים שונים

החברה מאושרת על ידי גופים בינלאומיים לבצע מבדקים "סוציאליים" בארגונים ומפעלים לשם קבלת אישורי תקן בינלאומיים או עמידה בדרישות לקוחות בינלאומיים. החברה מוציאה דו"חות או תעודות המאשרות את הגוף המבוקר לעמידה בתנאים המוכתבים על ידי הגורם המבקש.

הסמכות לתקני ISO

החברה מאושרת על ידי גופי התעדה בינלאומיים לבצע בדיקות ולאשר גופים ומפעלים, נותני שרותים וארגונים לתקני ISO השונים כגון תקן ISO 9000, ISO 4000.

שירותים לוגיסטיים והובלה

החברה נותנת שירותים לוגיסטיים שונים בפריקה וטעינת סחורות, אריזה מחדש, ניצול והנצלה של סחורות ניזוקות ושירותי תובלה שונים.

Gesco Profile:

 Gesco General Superintendence Company Ltd., was established in 1932 and is the Agent of SGS Group of companies in Geneva, Switzerland.

The company is handling quantity and quality inspections and supervision of goods, materials and commodities.

The company additionally offers Customs Clearing services and certification of companies to ISO 9000 standards.

The company employs about 50 full time employees and inspectors through four offices in Israel.

Among the clients of the company are: The flour mills in Israel, the soybeans crushers, the Oil Refineries and the petroleum companies, Dead Sea Works, Chemical and Petrochemical companies, the Feed mills and the Feed Grain importers, Steel and metal importers, different Food importers, etc.

The company operates several divisions as follows:

Agricultural division – inspection and supervision of quantity and quality of imported and exported grains, food and Agricultural products.

Marine division – inspection and supervision of quantity and quality of Oil, Gas, Chemicals and Petrochemicals & bulk fertilizers, coal, etc.

Technical division – inspection of quantity, quality and condition of all materials during and after production of finished goods, consumer and industrial products.

Custom Clearance division – providing custom clearance services for export and import of goods and materials specializing in foods and commodities.

ISO division – certification division – provides certification for ISO  standards and social standards by accreditation from SGS group.

GIS division – provides Pre-shipment inspections to Governments under contracts between Governments and SGS Geneva.